Statisk vurdering av utvalgte dekker i Hamar kulturhus

Collection

  • TKD - Student theses

Document type

Publication date

  • 2014-05-22

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Description

  • Vi har gjennom FEM-programmet Autodesk Robot utført en tredjepartskontroll av utvalgte dekker i Hamar kulturhus. Bakgrunnen for dette er at det i ettertid er målt større deformasjoner enn beregnet i noen områder. Her viste våre resultater store likheter med Norconsults beregninger, noe som tyder på at deformasjonene skyldes ytre faktor(er). I tillegg har vi vurdert en alternativ løsning av tilsvarende dekker, hvor materialbesparelse og deformasjonsbegrensning har vært i fokus. Denne løsningen er av etterspent betong og inneholder håndberegninger for brudd- og bruksgrensetilstand, samt beregninger av materialbruk og deformasjoner. Resultatet viste en reduksjon i materialbruk av armeringsmengde på 48 % og en reduksjon av betongmengde på 21 %. Deformasjonene ville også vært mer kontrollerbare ved bruken av etterspent betong. Dette kan tyde på at eksisterende dekkeløsning ikke nødvendigvis er den mest hensiktsmessige løsningen.