Spesialundervisning i den finske skolen

Collection

  • LUI - Student theses

Author(s)

Document type

Publication date

  • 2015-04-22

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Keywords

Description

  • Temaet for denne bacheloroppgaven er spesialundervisningen i den finske skolen. Det finske systemet for spesialundervisning blir ofte argumentert for som en av faktorene for Finlands gode resultater i internasjonale tester (Sahlberg, 2014). Problemstillingen for oppgaven lyder som følger ”Hvordan kan grunnelementene i den finske spesialundervisningen inspirere en nyutdannet lærers syn på tilpasset opplæring i Norge?”. Med fokus på begrepene tidlig innsats og inkludering, er formålet med oppgaven å undersøke hvordan den finske spesialundervisningen gjennomføres og erfares, og hvordan dette kan inspirere en nyutdannet norsk lærere sitt syn på tilpasset opplæring. Spesialundervisning i den finske skolen har gjennomgått en stor endring de siste fire årene, og informantene forteller at deres erfaring med spesialundervisning er i stor grad knyttet til tanken om tidlig innsats og inkludering. Kvalitative intervju ble gjennomført under en studietur 2.-7. februar 2015 til Oulu, Finland. For å besvare problemstillingen er erfaringene fra intervjuene drøftet i lys å av teori og forskning.