Spenninger og harmoni - Sosiokulturell stedsanalyse for Furuset

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Collection

  • NIBR-rapport

Document type

Publication date

  • 2020-01

Series/Report no

  • NIBR-rapport;2019:18

Publisher

  • By- og regionforskningsinstituttet NIBR, OsloMet

ISBN

  • 978-82-8309-290-5

ISSN

  • 1502-9794

Page Number

  • 155

Abstract

  • Denne rapporten presenterer resultater fra en sosiokulturell stedsanalyse fra Furuset gjennomført høsten 2019. Analysen inngår i bydelens programplan for Groruddalsatsingens delprogram nærmiljø for 2019 og vil bli lagt til grunn for oppdragsgivers innspill for et eventuelt områdeløft i 2020. Stedsanalysen har søkelys på Utviklingstrekk når det gjelder befolkning, levekår, mobilitet, fysisk miljø og sosial bærekraft siden 2007 eller 2008, Utfordringer og muligheter samt Lokale interesser, behov og ressurser på Furuset. Det innebærer kunnskap om hvilke interesser og behov ulike deler av befolkningen har avhengig av alder og livssituasjon, og hvilke ressurser vi finner i lokalsamfunnet.