Søte jenter og tøffe gutter. En kunnskapsoppsummering om barn som forbrukere i et kjønnsperspektiv

Document type

Publication date

  • 2019

Series/Report no

  • Rapport;1-2019

Publisher

  • Forbruksforskningsinstituttet SIFO

ISBN

  • 82-7063-485-9

Page Number

  • 36

Abstract

  • I denne kunnskapsoppsummeringen belyser vi hvordan barn og unge må forholde seg som forbrukere i kjønnede markeder. Litteraturgjennomgangen tar primært for seg nordisk forskning av nyere dato som omhandler barn og unge i et kjønns- og likestillingsperspektiv på forbrukerområdet. Først trekker vi frem hvor og når barn opptrer som forbrukere. Deretter presenteres seks ulike markeder som er spesielt kjønnet og hvordan disse kommer til uttrykk. Avslutningsvis beskriver vi hvilke kjønnsstereotypier som barn og unge må forholde seg til på forbrukerområdet og hvordan disse kan tenkes å påvirke jenter og gutters forståelse av kjønn, kropp, identitet og valgmuligheter.