Søsken til barn med kreft - Hvordan kan sykepleier ivareta søskens behov for informasjon og deltakelse når de har en kreftsyk bror eller søster?

Collection

  • HF - Student theses

Author(s)

Document type

Publication date

  • 2016

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Description

  • Søsken blir ikke alltid inkludert i sykdomsprosessen til det kreftsyke barnet. Det kan være ubevisst fordi foreldre kun ser det syke barnets behov eller fordi foreldre gjerne vil skjerme søsken fra det som er vondt. Dette kan påvirke søsken negativt ved at de føler seg ekskludert og løyet til. Det viser seg også at lite informasjon og inkludering av søsken i det kreftsyke barnets omsorg kan føre til angst, ensomhet og nedsatt selvtillit. For å kunne ivareta søskens behov best mulig er det et økende behov for kunnskap hos sykepleierne. Det er viktig å inkludere søsken fra starten av og at de får tilstrekkelig informasjon slik at de skal takle situasjonen best mulig. Ut i fra denne litteraturstudien konkluderer jeg med at det er behov for mer kunnskap, bedre rutiner og et større samarbeid mellom de ulike leddene i helsetjenesten for å ivareta søsknenes behov.