Sosionomen og Dramadronningen. Rusbehandling: Det komplekse miljøarbeidet og det uformelle språket sosialarbeidere imellom

Collection

  • SAM - Student theses

Author(s)

Document type

Publication date

  • 2017

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Description

  • Oppgaven omhandler årsaker til at sosialarbeidere innen rusbehandling noen ganger bruker et uformelt språk seg imellom de selv kanskje vil kalle uprofesjonelt. Hva kan kan være med på å forme dette språket og hvordan kan språket være med på å påvirke sosialarbeideres yrkesverdier og forforståelser i deres arbeid med rusavhengige kvinner?