Sosiale medier og omdømmebygging Hvordan bør NorgesGruppen benytte sosiale medier for å styrke sitt omdømme?

Collection

  • SAM - Student theses

Document type

Publication date

  • 2016

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Description

  • Oppgaven tar for seg forskjellige aspekter rundt sosiale medier og omdømmebygging. Den diskuterer hvilke sosiale medier NorgesGruppen bør benytte, hvilke tiltak man kan foreta for spredning på sosiale medier, samt drøfting rundt faktorer for et sterkt omdømme.