Sommerfuglbarna - Om utfordringer og muligheter blant krysskulturelle unge

Collection

  • SAM - Student theses

Document type

Publication date

  • 2017

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Description

  • I denne oppgaven har jeg satt søkelys på utfordringer krysskulturelle unge kan oppleve, og hvordan man i møte med disse ungdommene kan ivareta et ressursperspektiv. Oppgaven har belyst temaer utfra et ressursperspektiv, da det i andre sammenhenger ofte sees ut fra et problemorientert perspektiv. Jeg tror at det generelt sett er en tendens til å jobbe problemorientert, altså at man venter til et problem oppstår før man finner en løsning. Dette kan være uheldig av flere årsaker deriblant fordi det allerede har gått for langt når et problem oppstår, og det kan derfor også blir vanskeligere å kunne finne en løsning. Dersom man istedenfor jobber med å fremme ressurser fra en tidlig alder, vil det kunne ha en forebyggende effekt. Ikke bare vil det være fordelaktig for samfunnet, men også for enkeltindividet.