Solvarme i kombinasjon med bergvarme

Publication date

2012-05-30

Publisher

Høgskolen i Oslo og Akershus

Document type

Description

Asker kommune skal oppføre to bygg som til sammen vil utgjøre Borgenbråten bo- og omsorgssenter. Senteret er blitt prosjektert med en brønnpark og varmepumper som skal forsyne byggene med nødvendig varme til ventilasjon, romoppvarming, tappevann og basseng. Det er også satt av plass til et eventuelt fremtidig solvarmeanlegg. Oppgaven ser på muligheten til å kombinere et bergvarmeanlegg med et solvarmeanlegg på en slik måte at det er økonomisk attraktivt og ser på miljøgevinsten dett gir. For å løse denne problemstillingen er det laget et beregningsverktøy i Excel samt utarbeidet et P&ID for anlegget. Det er satt opp fem alternativer med ulike kombinasjoner av tekniske installasjoner, og beregnet livsløpskostnader, installasjonskostnader og CO2-utslipp.