Søking etter fritidslesning med tagger, emneord og boklister: En brukerorientert undersøkelse om hvordan boklistene, taggene og emneordene til LibraryThing, Goodreads og Library of Congress påvirker søk etter fritidslesning

Collection

  • SAM - Student theses

Author(s)

Document type

Publication date

  • 2017

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Description

  • Målet for denne oppgaven er å undersøke brukeres vurdering av søkefunksjoner som tar i bruk tagger, emneord og boklister, når de søker etter fritidslitteratur. I studien ble 8 deltakere gitt oppgaver der de søker etter litteratur i tre ulike nettsider, Goodreads.com, LibraryThing.com og Loc.gov. De ble bedt om å søke ved hjelp av emneord, tagger og boklister. Kvalitative data ble samlet i form av intervjuer i etterkant av utførelsen av oppgavene. Oppgaven gir innsikt i hvordan emneord og brukergenerert metadata kan tilfredsstille brukeres behov når de søker etter leseropplevelser. Resultatene viser til at visuelle elementer øker tilfredsstillelsen til brukerne. De viser óg at personlige trekk ved brukergenererte metadata tilfredsstiler deltakerne. Brukergenererte metadata ga informasjon utover tradisjonell metadata. Denne informasjonen gav deltakerne indikasjoner rundt bøkenes kvaliteter og relevans for deres interesser.