Søketrafikk til nrk.no - kvalitative analyser av søk via Google og trafikk via sosiale medier

Collection

  • SAM - Student theses

Document type

Publication date

  • 2015

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Description

  • I sitt høringssvar om NRK-plakaten til Kulturdepartementet uttrykte konsernsjef i Schibsted Norge AS følgende: Den viktigste mediekonkurransen i 2014 står ikke mellom NRK/TV2 og norske private mediehus. De norske medienes hovedutfordrer er internasjonale giganter som for øyeblikket heter Google og Facebook. Dette er aktører uten forpliktelser overfor norsk språk og kultur. De tar en stadig større andel av det norske annonsemarkedet og snylter på norske mediebedrifters innholdsproduksjon uten selv å produsere eget innhold. Hvem som vil være det globalt ledende mediekonsern tre år fra nå er umulig å vite, men de har garantert sitt hovedkontor utenfor Norden, og de har ingen forpliktelser overfor norsk kultur (Munch, 2014, s. 5). På en konferanse om hvilken rolle NRK skal ha i fremtiden, henviste også Thor Gjermund Eriksen til noe av det samme: han mente her at en sterk allmennkringkaster forblir viktig i et stadig mer fragmentert mediebilde. Ettersom konkurransen har blitt global, og den norske befolkningen mer variert, har NRKs oppdrag følgelig blitt vanskeligere å oppfylle. For med globale konkurrenter må også NRK alltid strebe etter å være i verdensklasse, og med dette kreves en stadig forbedring av kvalitet og distinksjon for at samfunnsoppdraget skal bli utført.