Småbønders økonomiske bærekraft og matsikkerhet - Feltarbeidsrapport fra Volta-regionen, Ghana

Collection

  • LUI - Department of International Studies and Interpreting

Document type

Publication date

  • 2017

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Description

  • Jordbruk har alltid vært et av de viktigste livsgrunnlagene for jordens befolkning, først og fremst for å produsere mat, men i senere tid også i form av sysselsetting og tilhørende industri. Det siste århundret har jordbruket gjennomgått store teknologiske omveltninger, og denne moderniseringen i jordbrukssektoren har ledet jordbruket inn mot en globalisert finansiell industri. I dag står likevel småbønder i den tradisjonelle sektoren for 80% av verdens matproduksjon (FOA, 2014:11). Samtidig blir det investert lite i utvikling på landsbygda (Jakobsen, 2013:220). FNs organisasjon for ernæring og landbruk (FAO) og Verdensbanken kom i 2009 ut med en rapport (IAASTD) som påstår at for å øke matsikkerheten i verden må det satses på økologisk småskalajordbruk (Jakobsen, 2013:228). Denne påstanden syns vi var interessant og vi ønsket å finne ut mer om småbønders levedyktighet. For å undersøke dette temaet så vi det mest hensiktsmessig å gjennomføre feltarbeidet i et ruralt område i Ghana. Vi begrenset feltet til et mindre geografisk område sørøst i Volta-regionen og brukte byen Sogakope som feltbase. Her besøkte vi fem ulike lokalsamfunn i nærområdet. Denne oppgaven er resultatet av vårt fem uker lange opphold i regionen. Problemstillingen vår er som følger: Fører småskalajordbruk til matsikkerhet for bøndene i Volta-regionen, og er det økonomisk bærekraftig for dem?