Skriftrommet - Postmoderne trekk i Jon Fosse sin forfattarskap

Collection

  • SAM - Student theses

Author(s)

Document type

Publication date

  • 2015

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Description

  • Jon Fosse er ein norsk forfattar og dramatikar, og blir rekna for å vere ein av dei viktigaste røystene i norsk samtidslitteratur. Han debuterte som skjønnlitterær forfattar med den Stendhal-inspirerte romanen Raudt, svart i 1983 og har sidan den gongen hatt ein vidfemnande litterær produksjon innan fleire sjangrar. Som dramatikar har han fått stor merksemd internasjonalt, og er per i dag den norske dramatikaren som har blitt sett opp flest gongar i utlandet etter Henrik Ibsen. Jon Fosse reknast for å vere ein del av forfattargenerasjonen som introduserte den postmodernistiske fasen i norsk litteratur på 80- og 1990-talet, og romanen Naustet kan framhevast som eit døme på den postmoderne ovringa i litteraturen i denne perioden. Seinare har Fosse orientert seg i ei meir modernistisk retning.