Skolemåltidet i Norge og Finland - en komparativ studie

Document type

Publication date

  • 2008

ISSN

  • 1890-3193

Description

  • Skolemåltidet kan være en spesifikk faktor i å skape et lærende miljø, som vil kunne stimulere til vekst og utvikling og samtidig legge grunnlag for et inkluderende samvær. I denne masteroppgaven ble det gjennomført en komparativ studie for å sammenligne spisemiljøet ved to finske og to norske skoler. Studien ble gjort ved observasjon av elever i to barneskoler og to ungdomsskoler i Norge og Finland, og intervju av åtte lærerer ved de respektive skolene. Studien viser at fysiske og organisatoriske rammevilkår har en avgjørende betydning på pedagogiske og sosiale prosesser som skjer i løpet av skolemåltidet. Dette skaper en forskjeller i skolemåltidene slik de funger som en sosial og pedagogisk arena med muligheter for å inkludere barn og unge og derved med risiko for å skape større forskjeller og eksklusjon. De observerte måltidene kan summeres i følgende fire kategorier: Det voksenstyrte måltidet, Få i seg maten måltidet for de to landenes barneskoler, og Frihet under ansvar måltidet og Det oppløste måltidet for de to landenes ungdomsskoler