Skole-hjem samarbeid rundt elever med atferdsvansker

Collection

  • LUI - Student theses

Author(s)

Document type

Publication date

  • 2014-04-24

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Description

  • Tema i denne bacheloroppgaven omhandler skole-hjem samarbeidet med foreldre som har barn med atferdsvansker. Formålet med oppgaven er å øke egen bevissthet og kunnskap om tema. Det er i oppgaven lagt et særlig fokus på systemanalyse i forhold til elever med utagerende atferdsvansker og hvordan bruk av denne kan forebygge og hindre negativ utvikling hos elever i skolen. Oppgavens drøftingsdel er basert på et utvalg av informantenes opplysninger, sett i lys av aktuell teori forklart og belyst i teoridelen. Oppgaven består foruten overnevnte deler av innledning, metode og konklusjon.