Skole-hjem samarbeid på multikulturelle skoler

Collection

  • LUI - Student theses

Document type

Publication date

  • 2014-04-24

Description

  • Temaet for denne oppgaven er skole hjem samarbeid med fokus på minoritetsspråklige foreldre, problemstillingen er derfor: «Hvordan jobber to multikulturelle skoler med stor andel minoritetsspråklige foreldre med skole-hjem samarbeid». Jeg ønsker å skrive om dette teamet på grunn av min egen oppvekst på Oslos østkant og fordi det er et veldig aktuelt tema for min fremtidige jobb som lærer i Oslo. Skole-hjem samarbeid er en viktig faktor for elevenes læringsresultater og motivasjon. Det er mange faktorer som er viktige for at samarbeidet skal fungere optimalt, noen av faktorene som fokuseres på i denne oppgaven er; skolens ledelse må ha fokus på samarbeidet og formidle det til de ansatte, foreldrene må ses på som en ressurs, det må være et samarbeid preget av dialog og i skole-hjem samarbeid i en multikulturell skole må det ofte brukes tolk for å sikre en god kommunikasjon. Skole-hjem samarbeid er en plikt fra skolen sin side og foreldrene kan benytte seg av dette. I mange andre kulturer er det ikke like vanlig å ha et skole-hjem samarbeid med så høy grad av kommunikasjon som i Norge, derfor er det viktig å sørge for å kommunisere godt med minoritetsspråklige foreldre. Dette vektlegges i stor grad i denne teksten. Oppgaven bygger på empirisk, kvalitativ forskningsmetode og teorien støttes opp med to halvstrukturerte, kvalitative intervjuer av rektorer i Osloskolen. Intervjuene analyseres og drøftes i lys av teori og fra et allment ståsted. I konklusjonen forsøker jeg å oppsummere hva skolene gjør som er positivt, hvilke grep de utfører som gir effekt og hvorfor skolene har et godt skole-hjem samarbeid med minoritetsspråklige foreldre.