Skjønnlitteratur og grunnleggende ferdigheter i engelskundervisning

Collection

  • LUI - Student theses

Document type

Publication date

  • 2014-04-23

Description

  • Denne oppgaven vil diskutere sammenhengen mellom skjønnlitteratur og grunnleggende ferdigheter i engelskundervisning. Dette vil bli gjort ved å presentere forskning gjort på bruken av skjønnlitteratur i skolen, både i Norge og internasjonalt. Denne forskningen gjort av Kristin Sander Viken og Stephen Krashen gir empirisk belegg for bruken av skjønnlitteratur i engelsk undervisning. Viken viser hvordan lesing på fritiden påvirker leseferdigheter, mens Krashen viser hvordan dette gir språklige fordeler når det brukes i engelskundervisning. Videre vil det bli gjort en teoretisk redegjørelse av to viktige aspekter grunnleggende ferdigheter, selvstendighet og metakognisjon. Dette vil bli gjort ved å se på forskningen Albert Bandura og Lev Vygotsky har gjort disse områdene. Avslutningsvis vil det bli argumentert for hvordan det er en sammenheng i mellom alle disse punktene, og hvordan dette kan benyttes på en fordelaktig måte ved utvikling av grunnleggende ferdigheter i engelskundervisning.