Skedsmo kommune – en boligsosial analyse

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Collection

  • NIBR-rapport

Document type

Publication date

  • 2013

Series/Report no

  • NIBR-rapport 2013:8

Publisher

  • Norsk institutt for by- og regionforskning

Keywords

ISBN

  • 978-82-7071-978-5

ISSN

  • 1502-9794

Abstract

  • Analyse av Skedsmo kommunes boligsosiale utfordringer. Analysen skal legge et grunnlag for bedre boligsosialt arbeid i kommunen og planlegging av Skedsmo kommunes fremtidige boligpolitikk. I studien inngår en kartlegging av eksisterende boligmasse og beliggenhet i Skedsmo, kartlegging av innbyggernes sammensetning, en analyse av utviklingstrekk og fremtidige behov samt en beskrivelse av aktuelle virkemidler som kan brukes for å legge til rette for en villet utvikling med muligheter og begrensninger. Tilknyttet prosjekt Boligsosial utredning for NAV Skedsmo