Sex for overlevelse eller skyggebilder av kjærlighet

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Collection

  • NIBR-notat

Document type

Publication date

  • 2002

Series/Report no

  • NOVA Rapport 5/02

Publisher

  • Oslo Metropolitan University - OsloMet: NOVA

ISBN

  • 82-7894-133-5

ISSN

  • 0808-5013

Page Number

  • 100

Abstract

  • Rapporten beskriver salg og bytte av seksuelle tjenester utført av ungdom under 18 år. Fra før finnes det lite litteratur og kunnskap om dette emnet - både i norsk og internasjonal sammenheng. I denne rapporten presenteres nye funn fra en representativ spørreskjemabasert undersøkelse av 12 000 ungdommer i Oslo, samt fra en intervjuundersøkelse med hjelpearbeidere som arbeider med ungdom eller prostitusjon. Innledningsvis presenteres tidligere studier - disse har stort sett vært basert på intervjuer med prostituerte, ulike klientgrupper, ungdom som er brukere av hjelpetiltak, hjemløse ungdommer eller ungdom som på andre måter skiller seg fra den generelle ungdomsbefolkningen. Ung i Oslo-studien støtter delvis funnene fra disse tidligere studiene, men bidrar også med nye og tankevekkende resultater til feltet. Rapporten presenterer syv case-historier innsamlet fra ungdomsarbeiderne som er intervjuet. Disse utfyller bildet av sexsalg eller bytte av sex blant ungdom på en måte som både kan gi økt forståelse for, og en mulighet til å reflektere over, problemene knyttet til dette feltet. I hvilken grad er ungdommene som har solgt seksuelle tjenester, drevet av nød eller desperasjon? Finnes det andre aspekter ved ungdommenes situasjon som er vel så viktig å se når det gjelder salg eller bytte av sex? Rapporten er skrevet på oppdrag fra Barne- og familiedepartementet.