Sepsis prehospitalt: en sammenlignende litteraturstudie ved bruk av SIRS og qSOFA kriteriene

Collection

  • HF - Student theses

Document type

Publication date

  • 2017

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Description

  • I 2016 kom det nye definisjon for sepsis med påfølgende anbefaling om å benytte qSOFA, fremfor SIRS kriteriene for identifisering av sepsis. Sepsis er et vanlig og dødelig syndrom som er avhengig av tidlig identifisering og intervensjon. Hensikten med oppgaven er å sammenligne fordeler og ulemper ved SIRS og qSOFA kriteriene, og vurdere deres evne til å identifisere og forutse dødelighet hos pasienter med mulig sepsis prehospitalt. Kriteriene vurderes ved å se nærmere på sensitiviteten og spesifisiteten til undersøkelsesverktøyene. SIRS kriteriene har høy sensitivitet for identifisering og forutse dødelighet, men på bekostning av en lavere spesifisitet. SIRS kriteriene evner å fange opp pasienter med mistanke om infeksjon og organsvikt på et tidlig stadiet, som kan tillate tidligere intervensjon og slik redusert dødelighet. qSOFA kriteriene har høy spesifisitet og identifiserer pasienter med organsvikt som har høyere risiko for død. Sensitiviteten er lav og færre pasienter med mulig infeksjon og organsvikt identifiseres på et tidlig stadiet. Ved å kombinere SIRS og qSOFA kriteriene, eller legge til høyt sensitive kriterier til qSOFA vil man oppnå jevnere og mer tilfredsstillende sensitivitet og spesifisitet.