Sepsis og sykepleiers rolle : hvordan kan sykepleier identifisere tegn på sepsis i tidlig fase hos pasienter på sengepost?

Collection

  • HF - Student theses

Document type

Publication date

  • 2017-03

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Description

  • Bakgrunn for oppgaven: På verdensbasis er sepsis er en av hovedårsakene til dødsfall relatert til infeksjon. I Norge rammer det ca. 6000 mennesker hvert år. Det anslås at en av ti dør, men om sepsis får utvikle seg til septisk sjokk stiger dødstallet til fire av ti. Sepsis har fått et økt fokus både internasjonalt og nasjonalt og helse- og omsorgsdepartementet startet i 2014 et nasjonalt prosjekt der sepsis og tidlig oppdagelse av sepsis er med som innsatsområde. Selv om noen er mere utsatt enn andre kan sepsis ramme alle som har bærer en infeksjon eller som står i fare for å utvikle sepsis. Det er derfor av interesse å finne ut hvilken rolle sykepleier har i tidlig identifisering av sepsis og hva som er viktige faktorer. Problemstilling: Hvordan kan sykepleier identifisere tegn på sepsis i tidlig fase hos pasienter på sengepost? Metode: Dette er en litteraturstudie som er basert på forskningsartikler, faglitteratur og andre artikler om temaet. Anvendt litteratur er kildekritisert og kvalitetsvurdert. Diskusjon: Med utgangspunkt i valgt litteratur diskuteres problemstillingen med følgende overskrifter: sykepleiers kunnskap, kunnskapsutvikling, kliniske observasjoner, søke råd fra erfarne kollegaer, kartleggingsverktøy, snakke ”samme språk” og sykepleiers rolle og ansvar. Resultat: Resultat viser at sykepleier har en viktig rolle i tidlig identifisering og at kartleggingsverktøy er et godt hjelpemiddel i arbeidet mot å identifisere sepsis tidlig. Sykepleier må være ansvarsbevisst og ha gode kunnskaper om sepsis og kliniske observasjoner. Ved å anvende et kartleggingsverktøy bedres også kommunikasjon og samarbeid mellom sykepleier og lege.