"Sentrale elementer i fotojournalistisk historiefortelling på nett - En utforskning, konkretisering og analyse av sentrale elementer i fotojournalistisk nettfortelling. "

Collection

  • SAM - Student theses

Document type

Publication date

  • 2017

Publisher

  • HiOA

Description

  • I denne oppgaven vil jeg lage en oversikt over de mest sentrale elementene som brukes i fotojournalistisk historiefortelling på nett og se på hvordan de kan tas i bruk. Jeg vil kategorisere og forenkle mulighetene nettelementene gir, slik at det blir enklere å snakke om. I denne oppgaven skal jeg gjøre to undersøkelser hvor den første skal legge grunnlaget jeg vil anvende i den andre. Formålet med denne oppgaven er å konkretisere mulighetene man har ved nettpublikasjoner – spesielt som fotojournalist.