Seniorsentrene i innsparingenes tid.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Collection

  • NIBR-notat

Document type

Publication date

  • 2008

Series/Report no

  • NOVA Notat 5/08

Publisher

  • Oslo Metropolitan University - OsloMet: NOVA

Keywords

ISBN

  • 978-82-78-94313-7

ISSN

  • 1890-6435

Page Number

  • 99

Abstract

  • I 2005 planla Bærum kommune å kutte seniorsentrenes budsjett med over en tredel. Dette notatet beskriver brukernes reaksjoner på kutt¬forslaget og det til tider konfliktfylte samarbeidet som ble innledet mellom kommunen og brukerne. Samarbeidet førte til kompromisser med bevaring av hovedstrukturen i driften av seniorsentrene med noe lavere bevilgninger enn før. Situasjonen førte også til utvikling av nye samarbeidskanaler. Gjennom historien om seniorbefolkningens engasjement for å verne om seniorsentrene og kommunens vilje til å komme brukerne i møte, ønsker forfatterne å peke på at dette forebyggende tiltaket innen norsk eldreomsorg kan trenge en ny faglig og politisk oppmerksomhet framover, både i kommuner og på nasjonalt plan. Notatet gir også et innblikk i utviklingen av eldresentre i Norge og i Bærum som en foregangskommune for dette tiltaket.