Seniorer i arbeidslivet

Collection

  • SAM - Student theses

Document type

Publication date

  • 2015-05

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Description

  • ”Hvilke forhold på arbeidsplassen motiverer seniorer til å bli i arbeid, og hvordan henger dette sammen med IA-avtalen?” I denne oppgaven vil vi undersøke hvilke holdninger de ansatte har til IA-tiltak. Hva er det som motiverer seniorer til å bli i arbeid og hvordan henger dette sammen med oppfølgingen gjort av arbeidsgiver? For å belyse tematikken vil vi intervjue tilsammen 17 ansatte i to offentlige virksomheter, hvor intensjonsavtalen om et inkluderende arbeidsliv er tatt i bruk. Vi vil deretter bruke datamaterialet vi samler inn til å diskutere og konkludere i forhold til egen problemstilling.