Selvmord, et presseetisk minefelt Dekningen av av selvmord hos to norske nettmedier En kvalitativ og kvantitativ analyse

Collection

  • SAM - Student theses

Author(s)

Document type

Publication date

  • 2016

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Description

  • Selvmord har i historiens løp vært et underkommunisert, og til dels forsømt, tema i mediene. Mye på bakgrunn av at vi har hatt en Vær Varsom-plakat som har vært eksplisitt på det å unngå omtale, samtidig som temaet har vært underlagt et visst tabu. Revisjonen av Vær Varsom-plakaten i 2006 har imidlertid åpnet for en mindre restriktiv praksis, noe som er i tråd med en ellers økt åpenhet rundt temaet i samfunnet – som blant annet viser seg ved at pårørende og folk som har forsøkt å ta sitt eget liv står fram i mediene, og etterlyser mer åpenhet rundt temaet. Selvmordsomtale kan likevel fortone seg som et presseetisk minefelt, der det kan kollidere med andre hensyn innfelt i vår yrkeskodeks, dette i tillegg til en dokumentert smitteeffekt. I denne oppgaven kastes det lys over hvordan NRK.no og Aftenposten.no håndterer den hårfine balansegangen mellom omtale av et vanskelig tema som selvmord og den informasjonsplikten VVp forfekter.