Selvmord blant eldre : burde vi forstått?

Collection

  • HF - Student theses

Document type

Publication date

  • 2017-06

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Description

  • BAKGRUNN: Eldre mennesker over 65 år er de som oftest begår selvmord. Selv om de i enkelte tilfeller ga signaler om dette til pårørende eller helsepersonell ble signalene ikke tatt alvorlig. Det er et økende problem at eldre ikke sees og at samfunnet ikke verdsetter de eldre sine erfaringer og kunnskap. HENSIKT: Hensikten er at sykepleier skal inneha kompetanse og trygghet i arbeid med eldre og selvmord. Sykepleier skal kjenne til faresignalene og deretter kunne vise til handling og samhandling til det beste for pasienten. FREMGANGSMÅTE: Oppgaven er basert på et litteraturstudium som innbefatter forskning og faglitteratur. Dette blir presentert og drøftes opp mot problemstillingen. DISKUSJON, FUNN OG KONKLUSJON: Oppgaven viser til at kunnskap, forståelse og trygghet er viktig for sykepleier å inneha i arbeid med eldre og selvmordsproblematikk. Det viser til manglende grad av dette i forskningsfunn. Her trengs det kompetansebygging og det å kunne se den eldre som et menneske med egen identitet. Eldre mennesker er ikke en ensartet gruppe, men like ulike som mennesker i andre aldersgrupper. Samfunnet trenger å opplyses og ta de eldre med i betraktning. De eldre innehar kompetanse og livserfaring som den yngre generasjon kunne hatt nytte av. Når eldre i dag føler seg verdiløse og velger selvmord som løsning, er det noe som er galt i samfunnets syn på de eldre. Sykepleier må kunne forstå dette og inneha handlingsverktøy til det beste for den eldre pasienten med selvmordsproblematikk.