Sektor- eller områdestyring?

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Collection

  • NIBR-notat

Document type

Publication date

  • 2002

Series/Report no

  • NIBR-notat 2002:118

Publisher

  • Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning

ISBN

  • 82-7071-375-9

ISSN

  • 0801-1702

Abstract

  • Dette notatet er en delrapport fra en evaluering av SNTs regionaliseringsprosjekt. Notatet belyser resultater av de ulike regionmodellene på delmål om bedre styringsdialog mellom SNT og kommunale næringsmiddeltilsyn, bedre veiledning, oppfølging, styring og koordinering av kommunale næringsmiddeltilsyn, og mål om bedre samarbeid mellom ulike KNT og med andre offentlige tilsynsetater og faginstanser. Analysene bygger på data samlet inn gjennom en spørreundersøkelse til lederne i KNT. Evalueringen indikerer at opprettelse av regionkontor har bidratt til positive resultater i forhold til disse delmålene. Evalueringen indikerer også noe ulike resultater i forhold til enkelte delmål av de forskjellige regionmodellene.