Seksuelle utfordringer etter radikal prostatektomi

Collection

  • HF - Student theses

Author(s)

Document type

Publication date

  • 2017

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Description

  • Bakgrunn: Prostatakreft er den vanligste formen for kreft i Norge, med 5061 nye tilfeller i 2015 (Kreftregisteret, 2015). Radikal prostatektomi er en av behandlingsformene ved prostatakreft, og bivirkningene av denne operasjonen vil både direkte og indirekte påvirke pasientens seksualitet, maskulinitet, selvbilde og parforhold (Ervik, 2012). Problemstilling: «Hvordan kan sykepleier veilede menn som har gjennomgått radikal prostatektomi til å møte seksuelle utfordringer?» Metode: Oppgaven er et litteraturstudium og er basert på relevant faglitteratur og forskning på området. Forskningsartiklene er hovedsaklig funnet i høgskolens databaser ved å benytte søkeordene: Prostatectomy, Nursing, Erectile dysfunction, Urinary incontinence, bother, sexuality og prostatecancer. Resultater: Forskning viser at menn får for lite informasjon om bivirkninger etter radikal prostatektomi og hvilke følger dette vil ha for dem (McGlynn, et al., 2004). Selv om forskning viser at de fleste sykepleiere vet at sykdom vil påvirke pasientens seksualitet, tar mange sykepleiere ikke opp temaet med pasientene (Saunamäki, Andersson, & Engström, 2009). Bivirkningene erektil dysfunksjon og inkontinens vil påvirke pasientens livskvalitet og parforhold, og forskning viser at disse bivirkningene også vil påvirke pasientens maskulinitetsfølelse (Ervik, 2012). Pasientene opplever at de blir overlatt til seg selv ved hjemkomst, uten at de får snakket om sine utfordringer rundt seksualiteten (Ervik, 2012). Diskusjon Prostatakreft handler om mer enn selve behandlingen. Det handler også om livet etterpå og følgene av bivirkninger som erektil dysfunksjon, inkontinens og hvordan dette påvirker pasientens seksualitet. Mange vil oppleve skam, og opplever det vanskelig å ta opp temaet 3 med andre enn partneren. Sykepleiere mangler kunnskap om seksualitet, og dette hindrer dem i å ta opp temaet med pasientene (Saunamäki, Andersson, & Engström, 2009). PLISSIT-modellen kan brukes for å tilnærme seg temaet og møte pasientene med empati, forståelse og profesjonalitet (Borg, 2010). Det er viktig at sykepleier tar initiativ til å kommunisere om seksualitet med pasienter som har gjennomgått radikal prostatektomi, samt med en eventuell partner (Ervik, 2012). Dermed kan pasienten få lufte sine tanker og utfordringer ved seksualiteten, og videre få svar på sine spørsmål og få veiledning om dette. Det er viktig for sykepleiere at vi har kunnskap om hvilke utfordringer pasientene kan møte, både eksistensielle og funksjonelle, og hvordan dette kan påvirke livet og parforholdet i etterkant (Ervik, 2012).