Seksualundervisning: I ukjent farvann?

Collection

  • LUI - Student theses

Author(s)

Document type

Publication date

  • 2017-04-20

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Description

  • Denne bacheloroppgaven setter søkelyset på seksualundervisning. Tanken er å undersøke seksualundervisningens praksis, eventuelle faktorer som innvirker på underviseren, samt seksualundervisningens påvirkning på barn. Målet er å erverve relevant kunnskap i forhold til en fremtidig jobb som seksualunderviser. På grunn av lite kunnskap til fagfeltet ble teori først oppsøkt før videre undersøkelser ble gjort. Teorien påpekte imidlertid flere kilder og arenaer utenom skolen, som innvirker på elevers oppfattelse av sex og seksualitet. Data fra både lærere og elever ble videre samlet inn for å anskaffe et mer helhetlig bilde av fenomenet, og for å se hva empirien tilsier i forhold til det teoretiske grunnlaget. Resultatene viser blant annet at lærerne legger stor vekt på elevers modning og læreplanens fokus i forhold til utvalg av temaer. Videre ser læreplanen ut til å påvirke første forekomst av seksualundervisning i grunnskolen. Funnene kartlegger ikke utbredelsen av fenomenet, men hinter om at samfunnets og statens fokus i en videreført forstand har stor innvirkning på elevenes opplæring, og dermed også innvirkning på deres forståelse av seksualitet.