Samstemmighetsutfordringer knyttet til Norge som humanitær aktør og våpeneksportør - Et feltarbeid på hvorvidt den norske våpeneksporten er samstemt med Norges humanitære engasjement

Collection

  • LUI - Department of International Studies and Interpreting

Document type

Publication date

  • 2017

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Description

  • Vår problemstilling lyder som følger: “Samstemmighetsutfordringer knyttet til norsk våpeneksport og Norges humanitære engasjement” hvor vi tar utgangspunkt i Norges regelverk for eksport av forsvarsmateriell for å måle grad av samstemthet. Gjennom denne problemstillingen søker vi å kartlegge og definere Norges humanitære arbeid, norsk våpeneksport, selve samstemmighets-begrepet, og hvorvidt den norske våpeneksporten er samstemt med Norges internasjonale, humanitære engasjement.