Samspill og regional vekstkraft i Tromsøregionen

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Collection

  • NIBR-rapport

Document type

Publication date

  • 2015

Series/Report no

  • NIBR-rapport 2015:4

Publisher

  • Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning

Keywords

ISBN

  • 978-82-8309-052-9

ISSN

  • 1502-9794

Abstract

  • Prosjektet er en del av byregionprogrammet. Formålet med rapporten er å gjennomføre en helhetlig samfunnsanalyse av Tromsøregionen, der blant annet forholdet mellom samarbeid og regional vekst diskuteres. I rapporten presenteres samfunnsmessige utviklingstrekk i regionen basert blant annet på tilgjengelig informasjon og på egeninnsamlede data, og vi drøfter Tromsøs rolle som regional vekstmotor. Tilknyttet prosjekt Tromsøregionen