Samskaping og usynlige barrierer i et åpent hus. Evaluering av partnerskapet i Furuset bibliotek og aktivitetshus (FUBIAK)

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Collection

  • NOVA - Notat

Document type

Publication date

  • 2019

Series/Report no

  • NOVA Notat;3/19

Publisher

  • Oslo NOVA

ISBN

  • 978-82-7894-696-1

ISSN

  • 1893-9511

Page Number

  • 45

Abstract

  • Som et resultat av partnerskapet mellom Deichman og Bydel Alna, åpnet dørene for Furuset bibliotek og aktivitetshus (FUBIAK) i mars 2016. I nyrenoverte lokaler skulle det som tidligere var Deichman filial Furuset, Furuset frivillighetssentral og Furuset ungdomssenter, samlokaliseres og samorganiseres. Siden har huset hatt imponerende besøkstall, og fremstår på mange måter som en solid suksesshistorie. De positive resultatene for FUBIAK er også godt dokumentert gjennom husets svært innholdsrike program og aktivitetstilbud. Målet med denne evalueringen har vært en mer kritisk kartlegging av hvordan samarbeidsmodellen og partnerskapet fungerer, med utgangspunkt i de ansattes og eiernes erfaringer og relevant dokumentasjon. Datainnsamlingen foregikk sommeren 2018, med påfølgende analyse av relevant dokumentasjon og intervjuer med ansatte og partnere. I dette notatet presenteres hovedfunnene i evalueringen knyttet til FUBIAK som konsept, organisasjon og partnerskap, samt anbefalinger for den fremtidige driften. Publikasjonen kan bestilles, pris kr.70,-