Sammen om vannet?

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Collection

  • NIBR-rapport

Document type

Publication date

  • 2017

Series/Report no

  • NIBR-rapport 2016:22

Publisher

  • Oslo: By- og regionforskningsinstituttet NIBR

Keywords

ISBN

  • 978-82-8309-139-7

ISSN

  • 1502-9794

Page Number

  • 169.0

Abstract

  • Denne rapporten presenterer funn fra forskningsprosjektet « Water Pollution Abatement in a system of Multi Level Governance. A Study of Norway's Implementation of EUs Water Framework Directive» (WAPABAT), som har vært finansiert av Norges forskningsråd gjennom programmet MILJØ2015. Prosjektet er gjennomført av NIBRHiOA, NMBU og Miljødirektoratet i samarbeid. I 2015 ble en oppfølgingsstudie finansiert av tilskuddsmidler fra Miljødirektoratet. Rapporten presenterer funn fra begge prosjektene, basert på flere landsomfattende spørreundersøkelser fra 2013 og 2015 og kvalitative casestudier.