Sammen er vi sterke? -en undersøkelse av rekrutteringssituasjonen og virkningen av kommunereformen i Møre og Romsdal

Collection

  • SAM - Student theses

Document type

Publication date

  • 2015

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Description

  • I konkurranse om arbeidskraft vil Møre og Romsdal fylkeskommune bli oppfatta som ein tydeleg medspelar til samfunnsutviklinga i regionen og ein attraktiv arbeidsgivar for høgt utdanna og godt kvalifiserte søkjarar (Møre og Romsdal fylkeskommune, 2013, s.3). Sitatet over er hentet fra «Handlingsplan for rekruttering» og viser det overordnede målet for rekruttering til Møre og Romsdal. Dessverre viser faktiske tall noe annet. Møre og Romsdal er et fylke som sliter med rekruttering innen flere fagfelt, dette gjelder blant annet biblioteksektoren. Møre og Romsdal er et fylke med geografiske utfordringer og store avstander. Fylket har 36 kommuner, og med unntak av de tre største byene, er de aller fleste av disse veldig små, dette gjelder også bibliotekene. Som ellers i Norge, har det skjedd store endringer i bibliotekstrukturen i Møre og Romsdal de siste 20 årene.