Samfunnsutviklingen i Ringsaker

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Collection

  • NIBR-rapport

Document type

Publication date

  • 2019-02

Series/Report no

  • NIBR-rapport;2019:5

Publisher

  • By- og regionforskningsinstituttet NIBR, OsloMet

ISBN

  • 978-82-8309-268-4

ISSN

  • 1502-9794

Page Number

  • 78

Abstract

  • I forbindelse med rullering av kommuneplanens samfunnsdel har NIBR gjennomført en analyse av samfunnsutviklingen i Ringsaker. Rapporten tar særlig for seg næringsutvikling, arbeidsmarkedsutvikling og befolkningsutvikling, historisk og framover, og i et regionalt perspektiv.