Samfunnsansvar i norsk næringsliv

Document type

Publication date

  • 2016-05-20

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Description

  • Formålet med oppgaven er å kartlegge hvordan bedrifter i Norge forholder seg til samfunnsansvar og hvordan de betrakter sin økonomiske, miljømessige og sosiale rolle i samfunnet. Med dette som utgangspunkt ønsker vi å svare på følgende problemstilling: Hvordan forholder norske bedrifter seg til samfunnsansvar? I kombinasjon med problemstillingen har vi utformet ulike hypoteser som skal belyse problemstillingen. Vi benytter oss av kvantitativ metode for å samle inn tilstrekkelig med data for å kunne se på trender i det norske næringslivet.