Samarbeid og kollektiv handling i Vansjø-Hobølvassdraget

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Collection

  • NIBR-notat

Author(s)

Document type

Publication date

  • 2005

Series/Report no

  • NIBR-notat 2005:122

Publisher

  • Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning

ISBN

  • 82-7071-567-0

ISSN

  • 0801-1702

Abstract

  • Last ned gratis Det har i lang tid vært arbeidet med å redusere forurensningen i Vansjø-Hobølvassdraget gjennom samarbeidsbestrebelser. I 1999 ble Morsaprosjektet etablert som redskap. I dette notatet rettes søkelyset mot disse nettverkene, og Morsaprosjektet i særdeleshet. Hovedkonklusjonen er at man gjennom Morsaprosjektet har maktet å få til kollektiv handling for å redusere tilførslene av næringsstoffer til vassdraget.