Saksbehandler eller lønnsforhandler? En oppgave om fosterhjemsgodtgjøring som grobunn for konflikt med fosterforeldre

Collection

  • SAM - Student theses

Author(s)

Document type

Publication date

  • 2017

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Description

  • Når barn og unge ikke kan bo hjemme lenger på grunn av forhold som kan skade deres helse og utvikling, er det barnevernets oppgave å sikre disse nødvendig hjelp og omsorg til rett tid. I slike tilfeller er fosterhjem det mest brukte tiltaket, og vil derfor kunne regnes som en viktig bærebjelke i velferdssamfunnets tiltak for de mest utsatte barn og unge. Ettersom fosterhjemsomsorgen skal sikre at barn og unge får omsorg og støtte for livsutfoldelse og selvstendiggjøring, er det viktig å opprettholde en god fosterhjemsordning (BLD, 2016). I min oppgave vil jeg derfor ta for meg spesielt et forhold ved fosterhjemsordningen som kan by på utfordringer for samarbeidet mellom fosterforeldre og saksbehandler; fosterhjemsgodtgjøringen.