ROBEK listen - en straff eller et gode?

Collection

  • SAM - Student theses

Author(s)

Document type

Publication date

  • 2016-05-20

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Description

  • Temaet for denne oppgaven har vært hvordan kommuner forholder seg til: Registeret Om Betinget Godkjenning og Kontroll. Heretter benytter jeg akronymet; ROBEK-listen, som benevnelse. ROBEK-listen er et register over kommuner og fylkeskommuner i økonomisk ubalanse. Registeret er ment som ett styringsverktøy fra staten, som skal sørge for at den politiske og administrative ledelsen i kommunene holder orden på økonomien. I de tilfellene kommunen ikke drives økonomisk ansvarlig kan staten gripe inn i den politiske og økonomiske styringen av kommunen. Kommunelovens § 60 fungerer som en sikkerhetsventil for staten, som gir staten mulighet til å redusere det kommunale selvstyret. Kommuner som staten griper inn i, benevnes ofte som ROBEK – kommuner, og kommer under spesielle regler som håndheves av Fylkesmannen i det fylket kommunen ligger. Det å være på ROBEK-listen er ment fra staten sin side å være en form for «straff» hvor det kommunale selvstyre kan bli vesentlig redusert. Formålet med oppgaven var å undersøke i hvilken grad denne «straffen» er reell, og hvilke meninger og oppfatninger politikere i posisjon og opposisjon samt administrative ledelse har om det å være en ROBEK kommune.