Ringerike kommune: Befolkningsutvikling og bosettingsmønster

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Collection

  • NIBR-notat

Document type

Publication date

  • 2012

Series/Report no

  • NIBR-notat 2012:107

Publisher

  • Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning

ISBN

  • 978-82-7071-939-6

ISSN

  • 0801-1702

Page Number

  • 42

Abstract

  • Last ned gratis Statistisk materiale med kommentarer, dels for hele kommunen og dels brutt ned på de enkelte områder. Livsløpsdata for ti årskull som er ferdig med etableringsfasen. Tema: Stabilitet, bofasthet og flytting. Hvor tilflyttere kommer fra og hvor fraflyttere og videreflyttere slår seg ned. Fordelingen mellom ringerikinger og tilflyttere i ulike områder. Bostedspreferanser blant tilflyttere og tilbakeflyttere. Utdanningsnivå ulike grupper. Tilknyttet prosjekt Utredning om livskraftige lokalsamfunn i Ringerike