Riksvei 2s betydning for Glåmdalsregionen

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Collection

  • NIBR-notat

Document type

Publication date

  • 2007

Series/Report no

  • NIBR-notat 2007:110

Publisher

  • Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning

ISBN

  • 978-82-7071-684-5

ISSN

  • 0801-1702

Abstract

  • Last ned gratis I notatet drøftes det hvilke konsekvenser en ny firefelts riksvei fra Kløfta til Kongsvinger vil ha for Glåmdalsregionen. Særlig blir konsekvensen av ny vei belyst i forhold til bosettingsutvikling i regionen. Tilknyttet prosjekt Riksvei 2s betydning for Glåmdal regionen