Rikspolitiske retningslinjer for jordvernet?

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Collection

  • NIBR-rapport

Document type

Publication date

  • 2004

Series/Report no

  • NIBR-rapport 2004:24

Publisher

  • Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning

Keywords

ISBN

  • 978-82-8309-150-2

ISSN

  • 1502-9794

Abstract

  • I arealpolitikken kommer spørsmålet om jordvern til uttrykk som konflikter i planprosessene. Et verktøy som hittil ikke har blitt benyttet innenfor jordvern er rikspolitiske retningslinjer (RPR). I rapporten drøftes etablering av en egen jordvern-RPR. Konklusjonen er at en slik RPR vil ha begrenset nytte, gitt det allerede foreliggende store tilfang av signaler i offentlige dokumenter om hvordan jordvernet skal forvaltes og gitt eksisterende praksis i innsigelsessaker. Våre undersøkelsr viser at fylkeslandbruksstyrenes innsigelsespraksis har bred støtte i andre organer, men når likevel sjelden frami Miljøverndepartementets saksbehandling. Andre og konkurrerende interesser prioriteres ofte.