Renovering av næringsbyggbygg mot lavenergi : energimerke, valg av tekniske systemer og testing av ulike isolasjonsløsninger

Collection

  • TKD - Student theses

Document type

Publication date

  • 2012-05-30

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Description

  • I denne rapporten er det sett på muligheten for å oppgradere et eldre næringsbygg mot et lavenergibygg. Dette ble gjort ved å lage tre scenarioer med ulike løsninger for å redusere energibruken. For å kunne anbefale isolasjonsløsninger ble det utført tester i inneklimalaboratoriet. Testene viste at etterisolering bør skje utvendig for å unngå frostsprengning og fuktskader. Nye tekniske systemer med høye systemvirkningsgrader har stor innvirkning på energimerket. Det viste seg at det er mulig å oppgradere eldre bygg til lavenergibygg. Økonomiberegninger viste at flere tiltak ville blitt lønnsomme ved lavere kalkulasjonsrente og høyere energipris.