Relasjonsbygging og kundelojalitet i lokalbank. En studie av strategiene til Vang Sparebank i privatmarkedet.

Collection

  • SAM - Student theses

Document type

Publication date

  • 2017-05

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Description

  • Formålet med oppgaven er å kartlegge hvordan relasjonsbygging foregår i lokalbanken og hvilken sammenheng dette har med kundelojalitet og langvarige kundeforhold.