Relasjonsbygging og kundelojalitet i lokalbank. En studie av strategiene til Vang Sparebank i privatmarkedet.

Publication date

2017-05

Publisher

Høgskolen i Oslo og Akershus

Document type

Description

Formålet med oppgaven er å kartlegge hvordan relasjonsbygging foregår i lokalbanken og hvilken sammenheng dette har med kundelojalitet og langvarige kundeforhold.