Relasjonsbygging gjennom kommunikasjon til pasienter med afasi

Collection

  • HF - Student theses

Document type

Publication date

  • 2016

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Description

  • Bakgrunn: Jeg ble inspirert til å velge dette temaet på bakgrunn av at jeg gjennom arbeid og praksis har møtt hjerneslagpasienter med afasi. Det har gjort inntrykk på meg å se personer som helt, eller delvis har mistet sin taleevne og hvordan livet har blitt snudd opp ned. Jeg ønsker derfor i denne bacheloroppgaven å belyse ulike kommunikasjonsstrategier sykepleieren kan benytte, og som kan fremme prosessen med relasjonsbygging med pasienter som har afasi. Problemstilling: ”Hvordan kan sykepleier gjennom kommunikasjon skape en relasjon til pasienter med afasi som følge av apoplexia cerebri?” Metode: Denne oppgaven er et litteraturstudie som belyser problemstillingen med utgangspunkt fra litteratur og forskning som allerede eksisterer. Resultatet: Resultater fra forskning og fagbøker viser at sykepleier har lite kunnskap om kommunikasjon til pasienter med afasi. Oppsummering: Sykepleier må ha kunnskap om afasi og kommunikasjon for å bygge en relasjon. Bruk av nonverbal kommunikasjon og hjelpemidler vil også være viktig. Respektere pasienten og behandle han som en likeverdig samtalepartner. Bli kjent med pasienten bak sykdommen, vise evne til å lytte og tilrettelegge individuelt var faktorer som skapte trygghet og tillit.