Relasjon og Motivasjon

Collection

  • LUI - Student theses

Document type

Publication date

  • 2014-04-24

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Description

  • Jeg har jobbet i skolen i overkant av fire år. Første dag på jobb som vikar fikk jeg beskjed av kontordama om å ikke bli kompis med elevene. Dette stusset jeg litt på. Bortsett fra dette var jeg ikke veldig bevisst på hva eller hvorfor jeg gjorde det jeg gjorde i min interaksjon med elevene. Når jeg begynte på grunnskolelærerstudiet og fikk undervisning i pedagogikk begynte jeg å bli mer bevisst på det jeg gjorde på jobb. Jeg prøvde å finne ut hva jeg gjorde for å få elevene til å gjøre det de skulle. Noe av det jeg kom fram til var relasjoner, gode sådan. Det viste seg at det å bygge gode relasjoner er en stor del av min lærerstil. Et annet tema innenfor pedagogikk jeg har fått veldig stor sans for er motivasjon. Motivasjon er drivkraften bak alt vi foretar oss, og da selvsagt veldig viktig i skolen. Etter min erfaring kan gode relasjoner mellom lærer og elev være med på å gjøre elevene motiverte. I denne oppgaven/artikkelen skal jeg se nærmere på dette. Jeg skal se på, gjennom klasseromobservasjoner og gransking av faglitteratur, sammenhengen mellom motivasjon og relasjonen mellom elev og lærer, og hvordan læreren kan bruke denne relasjonen til å få motiverte elever.