Regjeringens tilbakeføringsgaranti av straffedømte

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Collection

  • NIBR-rapport

Document type

Publication date

  • 2010

Series/Report no

  • NIBR-rapport 2010:8

Publisher

  • Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning

Keywords

ISBN

  • 978-82-7071-845-0

ISSN

  • 1502-9794

Abstract

  • Kriminalomsorgsmeldingen legger fram en rekke forslag til tiltak som skal støtte opp om målet om at innsatte skal ha en rimelig sjanse til å leve et liv uten kriminalitet etter løslatelsen. Tilbakføringsgarantien står sentralt i dette arbeidet. Iverksetting av tilbakeføringsgarantien forutsetter et bredt tverretatlig samarbeid og samarbeid med andre aktører. Tilknyttet prosjekt Tilbakeføringsgarantien