Regional kystsoneplanlegging: et redskap for integrert kommunal kystsoneplanlegging?

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Collection

  • NIBR-notat

Document type

Publication date

  • 2006

Series/Report no

  • NIBR-notat 2006:119

Publisher

  • Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning

ISBN

  • 82-7071-620-0

ISSN

  • 0801-1702

Abstract

  • Last ned gratis Hovedproblemstillingen for notatet er å undersøke sammenhengen mellom de strategier fylkeskommunene har valgt for den regionale kystsoneplanleggingen og hva som er opopnådd i form av integrert kommunal kystsoneplanlegging. Vi finner ingen entydig sammenheng mellom bred medvirkning i prosessen med å utforme de regionale planene og integrert kommunal kystsoneplanlegging. Det synes å være viktigere hvordan oppfølgningsfasen gjennomføres: Der berørte instanser inngår i nettverksrelasjoner eller samarbeidsfora som egasjeres i oppfølgingen av den regionale planen, så bidrar dette til å fremme integrering. Tilknyttet prosjekt Regional kystsoneplanlegging