Regional bolig-, areal- og transportplanlegging – status og utviklingsmuligheter

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Collection

  • NIBR-rapport

Document type

Publication date

  • 2019-10

Series/Report no

  • NIBR-rapport;2019:13

Publisher

  • By- og regionforskningsinstituttet NIBR, OsloMet

ISBN

  • 978-82-8309-290-5

ISSN

  • 1502-9794

Page Number

  • 66

Abstract

  • Alle fylker arbeider med en eller annen form for BATP, men ambisjonsnivået varierer. Noen fylker har et avgrenset fokus. Andre utarbeider regionale planer med et bredt fokus, der alle elementer – bolig, transport og areal – er med, og der en i tillegg forsøker å utvikle BATP i en regional kontekst. Regionale planleggere anser BATP å være et viktig felt i forhold til annen regional planlegging. Regionale BATP synes dessuten å legge overordnede føringer for kommunale planer.