Refleksjonsnotat: kortfilmmanus i sjangeren drama

Collection

  • SAM - Student theses

Document type

Publication date

  • 2015

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Description

  • Jeg har som min produksjonsoppgave valgt å skrive et kortfilmmanus i sjangeren drama. I denne produksjonsrapporten vil jeg gjøre rede for metoden i arbeidet, skissere min produksjonsprosess og analysere og evaluere det ferdige medieproduktet og arbeidsprosessen bak. Som problemstilling for produksjonsprosessen har jeg stilt meg spørsmålet Hva er karakterutviklingens betydning for utviklingen av handlingen? Jeg har valgt denne problemstillingen fordi mitt kortfilmmanus er et karakterdrevet drama, der karakterutviklingen preget retningen på historien i stor grad. I min skriveprosess var også karakterutviklingen essensiell for utformingen av struktur og handling.